Promovarea sănătății la locul de muncă: componentele directivelor europene în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
627 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-26 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.6(478) (4)
Профессиональные заболевания. Гигиена труда (71)
SM ISO690:2012
FERDOHLEB, Alina, BUCATA (GURGHIȘ), Elena, BEBÎH, Vladimir, SIMINOVICI, Svetlana, TAPU, Livia. Promovarea sănătății la locul de muncă: componentele directivelor europene în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină , 2016, nr. 3(67), pp. 76-79. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Promovarea sănătății la locul de muncă: componentele directivelor europene în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională

Health promotion at workplace: components of european directives in occupational health services

CZU: 613.6(478)

Pag. 76-79

Ferdohleb Alina1, Bucata (Gurghiș) Elena12, Bebîh Vladimir1, Siminovici Svetlana1, Tapu Livia12
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2017


Rezumat

This work shows the analysis of the implementation modality of European legislation and good practices on health promotion at workplace in Republic of Moldova; the approval of Programs and Strategies at national level; justification of the importance of daily process implementing of “List of Health Indicators” – European Core Health Indicators, including “Health Promotion Indicators” from this legislative document.

В данной работе был проанализирован опыт реализации европейского законодательства по охране здоровья на рабочем месте применительно для Молдовы и ратификации соответствующих программ и стратегий на национальном уровне; указано о важности внедрения в повседневную практику «Перечня показателей здоровья – ECHI», в том числе «Показателей охраны здоровья» из данного документа.

Cuvinte-cheie
health promotion, health indicators,

occupational health, european level