Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
276 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-30 10:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.621 (17)
Преступления против личности (122)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CICALA, Alexandru. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), pp. 38-42. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului


CZU: 343.621
Pag. 38-42

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

În acest articol este abordată infracţiunea de provocare ilegală a avortului prin prisma studiului comparativ, a cărui esenţă constă în determinarea unor elemente identice sau divergente ale fenomenului prin compararea şi analizarea critică a Codurilor penale ale diferitelor ţări, prioritate acordându-se legislaţiilor penale din spaţiul CSI şi UE. În baza metodei comparative autorul formulează concluzii şi constatări pertinente privind politica penală incriminatoare şi regimul sancţionator aplicabil pentru comiterea avortului ilegal în diferite legislaţii penale, fapt ce constituie o sursă serioasă de inspirare pentru legiuitorul nostru în demersul dedicat perfecţionării normelor penale.

This article is addressed to the offense of illegal abortion challenge through comparative study, the essence of which is to determine similar elements or divergent phenomena by comparing and critically analyzing the Criminal Codes of different countries, giving priority to criminal legislation in the Community of Independent States and the European Union. Based on the comparative method, the author formulates pertinent conclusions and observations on incriminating criminal policy and the sanctioning regime applicable to committing illegal abortion in criminal laws of different states, which is a serious source of inspiration for our legislator in the process of improving criminal standards.

Cuvinte-cheie
avort, avort criminal, întreruperea ilegală a sarcinii, viaţă intrauterină, femeie însărcinată,

făt,

viaţă extrauterină