Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
602 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-13 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.014.019.3. (2)
Электротехника (793)
SM ISO690:2012
ERHAN, Fiodor; VILCOV, Iurie; POPESCU, Victor; LUKIANENCO, Elena. Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic . In: Ştiinţa Agricolă. 2007, nr. 1, pp. 64-67. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic

CZU: 621.311.014.019.3.
Pag. 64-67

Erhan Fiodor1, Vilcov Iurie1, Popescu Victor1, Lukianenco Elena2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În procesul de funcţionare a sistemelor electroenergetice dese ori apar procese tranzitorii, care de cele mai dese ori sunt însoţite de arcul voltaic. La analiza influenţii diferitor regimuri de funcţionare a echipamentelor electrice şi in deosebi a întrerupătoarelor e necesar de ţinut cont de influenţa negativă a curenţilor de scurtcircuit şi a arcului voltaic ce aduc la micşorarea nivelului de fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electroenergetice.

Cuvinte-cheie
Distribution system, Electrical power systems, Nonsymmetrical regimes, Transaction processes.,

Electric arc