Карпатские землетрясения за период с 1896 по 1908 гг. (макросейсмический каталог)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
603 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
550.348.096.64 (9)
Вспомогательные геологические науки (81)
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; КАРДАНЕЦ, Владлен. Карпатские землетрясения за период с 1896 по 1908 гг. (макросейсмический каталог). In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, nr. 1, pp. 26-43. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-0046

Карпатские землетрясения за период с 1896 по 1908 гг. (макросейсмический каталог)

CZU: 550.348.096.64

Pag. 26-43

Степаненко Н.Я., Карданец Владлен
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2017


Rezumat

The article is devoted to the analysis of data on the manifestation of earthquakes of the late XIX - early XX centuries in the Carpathian region (11 March and 24 November 1896, 6 February 1904 and 6 October 1908), which were felt on the territory of the Republic of Moldova. The results are presented in the form of intensity distribution maps of the earthquqakes.

Articolul este dedicat analizei datelor privind manifestarea cutremurelor carpatiene în secolele XIX - XX (11 martie și 24 noiembrie 1896, 6 februarie 1904 și 6 octombrie 1908), care au fost resimțite pe teritoriul Republicii Moldova. Rezultatele sunt prezentate sub forma hărților de distribuție a intensității cutremurelor.

Статья посвящена анализу данных о проявлении землетрясений конца XIX – начала ХХ вв. Карпатского региона (11 марта и 24 ноября 1896, 6 февраля 1904 и 6 октября 1908), которые ощущались на территории Республики Молдова.Результаты представлены в виде карт распределения интенсивности землетрясений.

Cuvinte-cheie
историческое землетрясение,

Карпатский регион, макросейсмика, интенсивность, изосейсты