Frecvenţa izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
408 77
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-30 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.861:615.33.015.4 (1)
Классификация и систематика микроорганизмов (53)
Лекарственные средства в соответствии с их происхождением (197)
SM ISO690:2012
BALAN, Greta; BURDUNIUC, Olga; SINIŢÎNA, Iulia; IASÎBAŞ, Oxana; BUNESCU, Irina. Frecvenţa izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 22-26. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Frecvenţa izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente în Republica Moldova

CZU: 579.861:615.33.015.4
Pag. 22-26

Balan Greta12, Burduniuc Olga12, Siniţîna Iulia3, Iasîbaş Oxana2, Bunescu Irina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

A fost studiată frecvenţa izolării şi caracteristicile tulpinilor Staphylococcus aureus meticilino-rezistente (MRSA) implicate în infecţii asociate asistenţei medicale în perioada ianuarie 2015–decembrie 2016. Datele au fost preluate din registrele Laboratorului microbiologic al Spitalului Clinic Republican. Din 941 de tulpini de Staphilococcus aureus au fost identificate 378 (40,2%) MRSA. Prevalenţa tulpinilor MRSA a variat în funcţie de profilul secţiilor şi a produselor patologice. Un procent mai mare de izolare a tulpinilor MRSA a fost înregistrat la pacienţii internaţi în secţia de terapie intensivă. Majoritatea tulpinilor au fost multirezistente, nu au fost identificate tulpini rezistente la glicopeptide, linezolid. MRSA este endemic în acest spital şi din această cauză se impune intensificarea eforturilor de control al infecţiilor pentru a stopa răspândirea acestui germen.

We studied the frequency and characteristic of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates strains involved in healthcare associated infections between January 2015 and December 2016. The used data were from the Microbiological Laboratory Register of the Republican Clinic Hospital. Out of 941 strains of Staphylococcus aureus, 378 (40.2%) were MRSA. The prevalence of MRSA strains varied depending on the profile of the hospital division and pathological products. A higher isolation rate of MRSA strains was seen in patients admitted to the intensive care unit. Most strains were multidrug resistant, no glycopeptide, linelozid resistant strains were identified. MRSA is endemic in this hospital and intensified infection control efforts are made to stop the spread of this germ

Была изучена частота выделения и характеристика штаммов МРЗС (метицилин-резистентный золотистый стафилококк), выявленных при инфекциях, связанных с медицинской помощью, в период с января 2015 года по декабрь 2016 года. Данные были получены из регистрационных журналов микробиологической лаборатории Республиканской клинической больницы. Из 941 штамма золотистого стафилококка, были выявлены 378 (40,2%) МРЗС. Распространённость штаммов МРЗС варьировала в зависимости от профиля отделений и патологических субстратов. Более высокий процент штаммов МРЗС был зарегистрирован у пациентов отделения интенсивной терапии. Большинство штаммов были мультирезистентны, не было выявлено штаммов, устойчивых к гликопептидам, линезолиду. МРЗС является эндемическим в этой больнице и требует активизации усилий по контролю инфекций для прекращения его распространения

Cuvinte-cheie
infecţii asociate asistenţei medicale,

MRSA (Staphylococcus aureus meticilino-rezistent), susceptibilitatea la antibiotice