Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
632 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.1:364.46 (1)
Государственная территория. Суверенные права государства на территорию (75)
Социальное обеспечение. (551)
SM ISO690:2012
COSTACHI, Gheorghe. Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate. . In: Legea şi Viaţa, 2017, nr. 8(308), pp. 4-9. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.
CZU: 342.1:364.46

Pag. 4-9

Costachi Gheorghe
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2017


Rezumat

Activismul juridic presupune o formă a activismului social, care cuprinde activitatea conştientă, cu iniţiativă şi legală a cetăţenilor şi organizaţiilor, orientată spre folosirea eficientă a drepturilor prevăzute de lege, executarea strictă a obligaţiilor asumate, realizarea intereselor personale, statale sau ale societăţii ocrotite de lege. În articolul de faţă se propune studierea esenţei, conţinutului şi funcţiilor activismului juridic al cetăţenilor ca factor important pentru implicarea acestora în procesul de elaborare și realizare a politicii de securitate a statului

Legal activism is a form of social activism, including conscious, initiative and legal activity of citizens and organizations oriented to efficient use rights provided by law, to exact execution of obligations, for achieve personal interests, of state and of society protected by law. In this article it is proposed to study the essence, content and functions of the legal activism of citizens as an important factor for their involvement in the elaboration and implementation of the security policy of state.

Cuvinte-cheie
activism, activism social, cetăţean,

activism juridic, conduită legală, politica de securitate.