Formarea competenţei de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin metoda Algoritmizare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
358 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 19:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:54 (33)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (772)
Химия. Кристаллография. Минералогия (1190)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Violeta; DRUŢĂ, Iurie. Formarea competenţei de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin metoda Algoritmizare. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 4(80), pp. 47-49. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455

Formarea competenţei de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin metoda Algoritmizare

CZU: 37.02:54
Pag. 47-49

Druţă Violeta, Druţă Iurie
 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 17 august 2017


Rezumat

În acest articol este prezentată una dintre modalitățile de învăţare a elevilor să rezolve probleme de calcul prin metoda algoritmizării. Sînt propuse cîteva probleme şi algoritmii rezolvării lor.

In this article the method of teaching pupils how to solve computational problems using the algorithmic method is analyzed. Some problems and their solving algorithms are proposed.

Cuvinte-cheie
algorithm, algorithmization,

algorithmic method, algorithmic scheme