Teme cross-curriculare: o abordare inovativă în cadrul disciplinelor naturii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
372 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-18 21:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046:57 (2)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2562)
Биологические науки в целом (2273)
SM ISO690:2012
FRANŢUZAN, Ludmila. Teme cross-curriculare: o abordare inovativă în cadrul disciplinelor naturii. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 4(80), pp. 42-46. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455

Teme cross-curriculare: o abordare inovativă în cadrul disciplinelor naturii

CZU: 37.016.046:57
Pag. 42-46

Franţuzan Ludmila
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 17 august 2017


Rezumat

Temele cross-curriculare reprezintă un vector strategic direcţionat spre eficientizarea procesului educaţional axat pe competenţe. Raportate la disciplinele naturii, acestea constituie unităţi integrate orientate spre formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică. Prezentăm un model de proiectare a temelor cross-curriculare şi elucidăm realizarea praxiologică a acestora.

The cross-curricular themes, at the moment, represent a strategic vector directed towards the efficiency of the educational process centered on. Related to the nature disciplines, the cross-curriculum themes represent integrated units oriented towards the formation of scientific knowledge competence. In this context we present a vision of designing the cross-curricular themes and we elucidate theirs praxiological realization.

Cuvinte-cheie
educational process, competences, scientific knowledge competence,

cross-curricular themes