Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
355 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-14 12:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013:061.1EU (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2331)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (187)
SM ISO690:2012
LAŞCU, Aliona; STATE, Livia. Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 4(80), pp. 36-39. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455

Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană

CZU: 37.013:061.1EU
Pag. 36-39

Laşcu Aliona1, State Livia2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 17 august 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-53539</doi_batch_id>
<timestamp>1632802176</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Centrul Educaţional Pro Didactica</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională</full_title>
<issn media_type='print'>18106455</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>4(80)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Aliona</given_name>
<surname>Laşcu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Livia</given_name>
<surname>State</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>36</first_page>
<last_page>39</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>