Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi companii TIC
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
836 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-01 10:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.016:004 (4)
Профессиональное образование. Технические школы. Профессиональные колледжи. Политехникумы (151)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (2298)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Diana. Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi companii TIC . In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 4(80), pp. 30-36. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455

Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi companii TIC

CZU: 377.016:004
Pag. 30-36

Cheianu Diana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 17 august 2017


Rezumat

Propunerea respectivă de politici publice a fost realizată în baza unui studiu sociologic complex, în care au fost analizate opiniile mai multor actori sociali: elevi, cadre didactice, manageri de şcoli profesionale şi colegii, precum şi manageri/reprezentanţi ai companiilor TIC. Scopul cercetării a fost cunoaşterea dificultăţilor în pregătirea muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor cu studii medii de specialitate în domeniul TIC, pentru a înainta recomandări în ceea ce priveşte creşterea calităţii pregătirii forţei de muncă. Autorul politicii publice examinează, din diverse perspective, problemele şi oportunităţile de dezvoltare a învăţămîntului vocațional-tehnic în domeniul TIC. Accentul este pus pe creșterea calităţii pregătirii specialiştilor printr-un proces participativ şi o implicare mai activă a cadrelor didactice, a managerilor instituţiilor de învăţămînt și din mediul de afaceri, a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale.

The public policy proposal is based on a comprehensive sociological investigation in which were investigated the opinion of various social actors: pupils, teaching staff, college and vocational school principals as well as managers/representatives of ITC companies: The aim of the survey centered on finding out the existing problems in training qualified workers and specialists with vocational education in ITC field in order to submit recommendations on the improvement of the quality of preparing the workforce. The author of the public policy studies different perspectives of the existing problems and obstacles suggesting options to improve the quality of vocational/technical education in the ITC filed. The emphasis is put on the improvement of the quality of training the ITC specialists through a participative process and a more active involvement of the teaching staff, educational institutions principals and managers of the business environment but also representatives of central public authorities.

Cuvinte-cheie
information technology and communications field (ITC), quality of vocational/technical education, specialized skills in ITC,

transversal skills, curriculum, business environment