Using multimedia in the English classroom to provide students with challenging learning activities
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
829 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-21 09:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111:004.738.5 (2)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1033)
Английский язык (607)
Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети (431)
SM ISO690:2012
LEŞCU, Fatima. Using multimedia in the English classroom to provide students with challenging learning activities . In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2015, nr. 1(89), pp. 19-22. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455

Using multimedia in the English classroom to provide students with challenging learning activities
CZU: 37.02:811.111:004.738.5

Pag. 19-22

Leşcu Fatima
 
Liceu cu program sportiv
 
Disponibil în IBN: 9 august 2017


Rezumat

The latest multimedia technologies, such as Computers, the Internet, Electronic Dictionary, E-mail, Blogs and mobile phones, play a very effective role in teaching and learning of English language. Computer technology and Internet are new devices used in education methodology. The present article explores the application of network technology into the English language teaching. Using multimedia to create a context to teach English has its unique advantages. This article proves the necessity of multimedia technology to language teaching and also brings out the problems faced by using these technologies.

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a societăţii în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca deciziile luate să fie ferme, oportune şi competente. Aceasta duce inevitabil la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atît în viaţa de zi cu zi cît şi în procesul instructiv-educativ. Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţămînt, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării.

Cuvinte-cheie
multimedia,

Internet, technology, English Language Teaching

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Leşcu, F.</creatorName>
<affiliation>Liceu cu program sportiv, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Using multimedia in the English classroom to provide students with challenging learning activities
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-6455</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>multimedia</subject>
<subject>Internet</subject>
<subject>technology</subject>
<subject>English Language Teaching</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.02:811.111:004.738.5</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-02-25</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The latest multimedia technologies, such as Computers, the Internet, Electronic Dictionary, E-mail, Blogs and mobile phones, play a very effective role in teaching and learning of English language. Computer technology and Internet are new devices used in education methodology. The present article explores the application of network technology into the English language teaching. Using multimedia to create a context to teach English has its unique advantages. This article proves the necessity of multimedia technology to language teaching and also brings out the problems faced by using these technologies.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a societăţii în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca deciziile luate să fie ferme, oportune şi competente. Aceasta duce inevitabil la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atît în viaţa de zi cu zi cît şi în procesul instructiv-educativ. Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţămînt, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>