Strategii de proiectare didactică. II. Strategia Știu – Vreau să ştiu – Am învăţat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
606 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-18 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02 (1141)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1032)
SM ISO690:2012
CARTALEANU, Tatiana. Strategii de proiectare didactică. II. Strategia Știu – Vreau să ştiu – Am învăţat. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2015, nr. 1(89), pp. 16-19. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455

Strategii de proiectare didactică. II. Strategia Știu – Vreau să ştiu – Am învăţat
CZU: 37.02

Pag. 16-19

Cartaleanu Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 9 august 2017


Rezumat

Articolul prezintă o viziune modernizată asupra strategiei Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat, privită ca model de proiectare a unităţii didactice. Rodată în diferite ţări timp de peste două decenii, strategia s-a cristalizat, a cîştigat teren şi a achiziţionat şi alte etape: Noi dezvoltări şi Cum pot să învăţ mai mult? Aceste etape vor contribui la motivarea elevului pentru a cunoaşte şi a se dezvolta, mai ales dacă profesorul va prezenta un asemenea model de persoană care învaţă în permanenţă. Modelul este racordat la disciplina şcolară limba şi literatura română, iar respectiva abordare strategică este dezvoltată în raport cu tehnicile cunoscute şi popularizate prin proiectul Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice (LSDGC). Se prezintă diverse modalităţi de conceptualizare a procesului – de la actualizare la metacogniţie – şi sînt examinate tehnicile recomandate, în paradigmatica şi sintagmatica lor. Deprinderea de a învăţa analizîndu-şi în permanenţă achiziţiile şi fixîndu-şi noi obiective ar putea să devină pentru elev una dintre cele mai importante competenţe din categoria a învăţa, a şti să înveţi.

The article presents a modernised view of the strategy I Know – I Wish to Know – I Have Learnt, seen as a model for didactic unit design. Having been tried out over two decades and in different countries, this strategy has become better defined, has gained terrain and has acquired other stages, such as New Developments and How Can I Learn More? These stages are going to contribute to the motivation of the student towards learning and self-development, especially if the teacher will always be a person who is permanently learning. The model is aligned to the school course Romanian Language and Literature, while this specific strategic approach is developed in relation to the teaching/learning techniques popularised through the project Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT). We present various modalities of conceptualisation for this process -- from actualisation to metacognition. We also analyse the recommended techniques in their paradigmatic and syntagmatic aspects. The skill of learning while always analysing one’s acquisitions and setting new goals may become for the student one of the most important competences from the Learning, Knowing How to Learn category.

Cuvinte-cheie
Didactic methodology, didactic technology, didactic strategy,

the strategy Know – Want to know – I Have Learnt