Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
894 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-04 09:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.15:631.52 (101)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (696)
Агротехника (1252)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Simion, BOROZAN, Pantelimon, RUSU, Ghenadie, SPÎNU, Valentina. Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent. In: Ştiinţa Agricolă, 2017, nr. 1, pp. 17-22. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent
CZU: 633.15:631.52

Pag. 17-22

Musteaţă Simion, Borozan Pantelimon, Rusu Ghenadie, Spînu Valentina
 
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2017


Rezumat

The paper presents the results of evaluating six maize inbred lines developed from related F2 (S0) populations with Reid Iodent germplasm. During the period of 2012-2016 years these inbred lines, some related crosses as seed parents and single modified hybrids were assessed for multiple characteristics and valuable agronomic traits. Two inbred lines used as female parents demonstrated high performance, per se and in related crosses, for grain yield, resistance to stem breaking and root lodging, cold tolerance and other agronomic characters.

În articol sunt prezentate rezultatele evaluării a şase linii consangvinizate de porumb, dezvoltate din populaţii înrudite F2 (S0) cu germoplasma grupei Reid Iodent. Pe parcursul anilor 2012-2016 liniile consangvinizate respective, încrucişări înrudite ca forme materne şi hibrizi simpli modificaţi au fost apreciate după multiple caractere şi însuşiri agronomice valoroase. Două linii consangvinizate utilizate ca forme materne au demonstrat, per se şi în încricişări înrudite, performanţe superioare la producţia de boabe, rezistentă înaltă la frăngerea tulpinilor şi căderea radiculară, toleranţă la frig şi alte caractere agronomice.

Cuvinte-cheie
porumb, Linii consangvinizate, hibrizi,

Încrucişări înrudite, Caractere agronomice valoroase

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Musteaţă, S.I.</dc:creator>
<dc:creator>Borozan, P.A.</dc:creator>
<dc:creator>Rusu, G.V.</dc:creator>
<dc:creator>Spînu, V.G.</dc:creator>
<dc:date>2017-06-28</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>The paper presents the results of evaluating six maize inbred lines developed from related F2 (S0) populations with Reid Iodent germplasm. During the period of 2012-2016 years these inbred lines, some related crosses as seed parents and single modified hybrids were assessed for multiple characteristics and valuable agronomic traits. Two inbred lines used as female parents demonstrated high performance, per se and in related crosses, for grain yield, resistance to stem breaking and root lodging, cold tolerance and other agronomic characters. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol sunt prezentate rezultatele evaluării a şase linii consangvinizate de porumb, dezvoltate din populaţii înrudite F2 (S0) cu germoplasma grupei Reid Iodent. Pe parcursul anilor 2012-2016 liniile consangvinizate respective, încrucişări înrudite ca forme materne şi hibrizi simpli modificaţi au fost apreciate după multiple caractere şi însuşiri agronomice valoroase. Două linii consangvinizate utilizate ca forme materne au demonstrat, per se şi în încricişări înrudite, performanţe superioare la producţia de boabe, rezistentă înaltă la frăngerea tulpinilor şi căderea radiculară, toleranţă la frig şi alte caractere agronomice. </dc:description>
<dc:source>Ştiinţa Agricolă  (1) 17-22</dc:source>
<dc:subject>porumb</dc:subject>
<dc:subject>Linii consangvinizate</dc:subject>
<dc:subject>hibrizi</dc:subject>
<dc:subject>Încrucişări înrudite</dc:subject>
<dc:subject>Caractere agronomice valoroase</dc:subject>
<dc:title>Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>