Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
484 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-02 10:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478) (1057)
История Молдавии. Республика Молдова (36)
SM ISO690:2012
BURLACU, Valentin. Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 116-122. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău

CZU: 94(478)
Pag. 116-122

Burlacu Valentin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Rezumat

The article is devoted to the ideological myths created by the new regime, instated after 1940/1944 in MSSR, which had as main objective to justify the domination of Tsarist and then Soviet territory between the Prut and Nistru. The communist propaganda was concerned by directing such a scenario under which ”Bessarabia invasion” of Romania royal would have been a first act of ”aggression” taken from the outside on a territory of the Soviet Russia, where have already instated the power of ”workers and peasants”. Thus act is justified ”liberator” from 1940 as a ”triumph of the historical truth” and ”restoring of righteousness”. Also ”Moldovan people” ”was offered a celebration of Soviet origin who had to place it alongside other peoples of the Soviet Union, firstly the Russian people, who have made the ”Great October”.

Articolul este consacrat miturilor ideologice create de regimul sovietic, instaurat după 1940/1944 în RSSM, care au avut drept obiectiv major să justifice dominaţia ţaristă și apoi cea sovietică asupra teritoriului dintre Prut și Nistru. Propaganda comunistă era preocupată de regizarea unui astfel de scenariu, conform căruia „cotropirea Basarabiei” de România regală ar fi fost un prim act al „agresiunii” întreprinse din exterior asupra unui teritoriu al Rusiei Sovietice, unde deja se instalase puterea „muncitorilor și ţăranilor”. Se justifica, astfel, actul ,,eliberator” din 1940 ca un „triumf al adevărului istoric” și „restabilire a dreptăţii”. De asemenea, „poporului moldovenesc” i se oferea o „sărbătoare” de sorginte sovietică care trebuia să-l plaseze alături de alte popoare ale Uniunii Sovietice care au înfăptuit „Marele Octombrie”, în primul rând, de poporul rus.

Cuvinte-cheie
ideologie, revoluţie, istoriografie, ocupare, regim, falsificare,

problemă basarabeană