Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
885 22
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-12 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1:786.2.03 (4)
Музыка (1278)
SM ISO690:2012
ГУПАЛОВА, Елена. Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), pp. 25-31. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений
CZU: 78.071.1:786.2.03

Pag. 25-31

Гупалова Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2017


Rezumat

В поле зрения автора данной статьи находится нотный сборник О.Негруци «Весеннее настроение», изданный в 2009 году под педагогической редакцией И.Столяр. В данную хрестоматию вошли фортепианные миниатюры, которые отличаются разнообразными художественным замыслом и содержанием. Все произведения, включённые в данный сборник, обладают рядом дидактических и исполнительских особенностей: характерностью образно-эмоционального строя, определённостью технических задач и опорой на национальный фольклор. Всё это делает их незаменимыми в педагогическом и концертно-конкурсном репертуаре курса специального фортепиано в средних и высших учебных заведениях Республики Молдова.

În vizorul autorului acestui articol se află culegerea de note ale lui O. Negruţa „Dispoziţie de primăvară”, editat în anul 2009 în redacţia pedagogică a I. Stoliar. Actuala crestomaţie conţine miniaturi pentru pian, care se caracterizează prin idei și conţinuturi variate. Toate piesele incluse în această culegere conţin o serie de caracteristici didactico-interpretative: construcţie figurativ-emoţională, sarcini tehnice concrete și sprijinul pe folclorul naţional. Astfel, ele constituie niște piese foarte importante pentru repertoriul pedagogic și concertistic al cursului de pian special în școlile medii și instituţiile superioare din R. Moldova.

In the focus of this article is the music collection by O. Negrutsi “Spring Mood”, published in 2009 and edited by I .Stolyar. The piano Miniatures, that are diff erent in variety of artistic ideas and content, are included in this anthology. All the works included in this collection have a number of teaching and performing features, a typical figurative and emotional system, evident technical issues based on national folklore. All this makes them indispensable for the pedagogical and concert repertoire of the Special Piano course in the secondary and higher educational institutions of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
фортепианные произведения, ритмический рисунок, особенности стиля, педагогический и концертно-конкурсный репертуар, токкатные произведения, лирические миниатюры, мелодичность, импровизационность, национальный колорит, дидактические и исполнительские задачи