Oxford, Seul, Tel-Aviv, Chișinău: integrare prin doctorat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
654 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-24 09:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:378.245(478) (2)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (954)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1956)
SM ISO690:2012
ROTARU, Tatiana. Oxford, Seul, Tel-Aviv, Chișinău: integrare prin doctorat. In: Intellectus. 2016, nr. 3, pp. 86-89. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Oxford, Seul, Tel-Aviv, Chișinău: integrare prin doctorat
CZU: 001.891:378.245(478)

Pag. 86-89

Rotaru Tatiana
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2016


Rezumat

Oxford, Seul, Tel-Aviv, Chișinău: integrare prin doctorat. In baza datelor privind acordarea de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare din Republica Moldova a actelor care le certifică cercetătorilor şi cadrelor ştiinţifico-didactice universitare gradele şi titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, deci competenţa şi profesionalismul in cercetare şi educaţie, autoarea articolului scoate in evidență mai multe probleme care persistă in domeniul dat. Subiectul este tratat in contextul incadrării Republicii Moldova in Spaţiul European al Cercetării şi Spaţiul European al Invăţămantului Superior şi interconectării acestor spaţii, prin utilizarea bunelor practici folosite in domeniu in UE şi SUA, reieşind din obiectivele politicii ştiinţifice ale Republicii Moldova.

Oxford, Seul, Tel-Aviv, Chișinău: integration through PhD. Based on the data regarding granting acts by the National Council of Accreditation and Attestation of scientific degrees and titles of the scientific and didactic staff, therefore the competence and professionalism in research and education. The author of the article emphasizes some problems of this field. The subject is treated in the context of the Republic of Moldova integration in European Space of Research and European Space of Higer Education and of the interconnection of these both through the use of good case practices from EU and USA considering the scientific policy objectives of the Republic of Moldova.

На основе данных Национального совета по аккредитации и аттестации Республики Молдова о выдаче документов, удостоверяющих ученые звания и степени научных и научно-педагогических кадров, а значит и их компетентность и профессионализм в научно-исследовательской и педагогической деятельности, автор статьи выделяет целый ряд проблем, существующих в данной области. Тема статьи рассматривается в контексте интеграции Республики Молдова в Европейское научноисследовательское пространство и Европейское пространство высшего образования и объединения этих пространств путем применения передового опыта ЕС и США в данной области, исходя из целей политики Республики Молдова в области науки.