Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
678 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-01 18:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.63(478) (3)
Семейное право. Наследственное право (180)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CARP, Terentie. Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), pp. 12-16. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X

Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor

CZU: 347.63(478)
Pag. 12-16

Cojocaru Radion, Carp Terentie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2016


Rezumat

Secolul al XXI-lea, caracterizat prin globalizarea relaţiilor internaţionale, impune obiectiv necesitatea coordonării eforturilor tuturor statelor civilizate pentru atingerea intereselor supreme ale comunităţii internaţionale, inclusiv prin ocrotirea familiei şi minorilor. Astfel, fiind subiect al relaţiilor de drept internaţional, Republica Moldova este parte la un şir de convenţii şi acorduri internaţionale bilaterale şi multilaterale din domeniul vizat. În prezentul studiu ne propunem o caracterizare retrospectivă a principalelor documente internaţionale din domeniul ocrotirii familiei şi minorilor, de asemenea, enunţarea unor ajustări ale cadrului legal naţional la standardele internaţionale şi europene existente.

The twenty-first century, characterized by globalization of international relations, objectively impose a necessity in coordination of the efforts of all civilized states in order to achieve the supreme interests of the international community, inclusively through protection of family and minors. In this way, in quality of subject of the international law relations, Republic of Moldova is a part to a number of international, bilateral and multilateral conventions and agreements in the indicated field. In this study, we propose a retrospective characterization of the main international instruments in the field of family and minors protection, also an assertion of the adjustments in national legal framework to existing international and European standards.

Cuvinte-cheie
familie, copil, femeie, ocrotire, convenţie, acord, armonizare