Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-06 08:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.61:615.322 (8)
Прикладная микробиология (189)
Лекарственные средства в соответствии с их происхождением (241)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Lucian; RUDIC, Valeriu; LUPAŞCU, Tudor; GONŢA, Alexandru; ŢÎMBALIUC, Nina. Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 2(329), pp. 125-134. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X

Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană

CZU: 579.61:615.322
Pag. 125-134

Lupaşcu Lucian1, Rudic Valeriu2, Lupaşcu Tudor1, Gonţa Alexandru1, Ţîmbaliuc Nina1
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2016


Rezumat

În lucrare sunt prezentate date cu privire la oportunităţile de utilizare a taninurilor vegetale la tratarea afecţiunilor de origine microbiană. Preparatul Enoxil, elaborat în baza taninurilor din seminţe de struguri, manifestă activităţi atât antibacteriene cât şi antifungice. Sunt prezentate concentraţiile minime inhibitorii şi bactericide/fungicide, unele mecanisme antimicrobiene şi timpul eficient de acţiune ale compusului Enoxil. Pe baza preparatului menţionat a fost elaborată o cremă care manifestă proprietăţi antimicrobiene şi prezintă avantaje din punct de vedere al utilizării practice, cât şi beneficii comerciale datorită preţului redus, comparativ cu alte creme cu proprietăţi antimicrobiene.

In the paper are presented data on the opportunities of vegetal tannins using for the treating of microbial origin diseases. The compound Enoxil, ellaborated on the basis of grape seeds tannins manifests both antibacterial and antifungal activities. There are presented minimal inhibitory and bactericidal/fungicidal concentrations, some antimicrobial mechanisms and the efficient time of the action of the Enoxil compound. On the basis of the mentioned compound it was ellaborated a creme that manifests antimicrobial properties and presents advantages from the point of view of a practical use, and also commercial benefits due to its low price comparative with other cremes with antimicrobial properties.

В статье приводятся данные относительно возможностей использования растительных танинов для лечения заболеваний микробного происхождения. Препарат Эноксил, разработанный на основе танинов из виноградных косточек, проявляет антибактериальные и антигрибковые активности. Представлены минимальные ингибирующие и бактерицидные/фунгицидные концентрации, некоторые антимикробные механизмы и эффективное время действия препарата Эноксила. На основе упомянутого препарата был разработан крем, проявляющий антимикробные свойства, представляющий одновременно преимущества с точки зрения способов их практического использования, и коммерческой выгоды благодаря низкой цене по сравнению с другими аналогичными кремами.

Cuvinte-cheie
taninuri, antifungic,

antibacterian,

preparat