Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
560 24
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-31 16:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.772:911.3:33 (2)
Коммерческое (торговое) право (1245)
Общая география. Систематическая география. Теоретическая география (138)
Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки (8356)
SM ISO690:2012
BOIAN, Cristina. Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative). In: Intellectus, 2016, nr. 2, pp. 37-40. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative)
CZU: 347.772:911.3:33

Pag. 37-40

Boian Cristina
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 11 august 2016


Rezumat

Geographical Indications/Appellations of Origin vs. Trademarks (comparative aspects). Geographical indications, appellations of origin and trademarks are intellectual property objects meant to indicate the origin, to diff erentiate the products and provide data on their quality. Given the fact that to the consumer’s perception a trademark may be associated with a geographical indication or appellation of origin, this article comes to elucidate some diff erences between them.

Географические указания/наименования мест происхождения vs. товарные знаки (сравнительные аспекты). Географические указания, наименования мест происхождения и товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности, предназначенными для обозначения происхождения товаров, их дифференцирования, а также для информирования в отношении качества товаров. Учитывая тот факт, что нередко потребитель может воспринимать товарный знак как географическое указание или наименование места происхождения, автор данной статьи обращается к исследованию некоторых различий между ними.

Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative). Indicațiile geografice, denumirile de origine și mărcile reprezintă obiecte ale proprietății intelectuale menite să indice originea, să diferențieze produsele și să ofere date privind calitatea acestora. Ținind cont de faptul că in percepția consumatorului o marcă poate fi asociată cu o indicație geografică sau denumire de origine, prezentul articol vine să elucideze unele diferențe dintre acestea.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Boian, C.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative)</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-7079</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>347.772:911.3:33</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-06-24</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Geographical Indications/Appellations of Origin vs. Trademarks (comparative aspects). Geographical indications, appellations of origin and trademarks are intellectual property objects meant to indicate the origin, to diff erentiate the products and provide data on their quality. Given the fact that to the consumer’s perception a trademark may be associated with a geographical indication or appellation of origin, this article comes to elucidate some diff erences between them. </description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Географические указания/наименования мест происхождения vs. товарные знаки (сравнительные аспекты). Географические указания, наименования мест происхождения и товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности, предназначенными для обозначения происхождения товаров, их дифференцирования, а также для информирования в отношении качества товаров. Учитывая тот факт, что нередко потребитель может воспринимать товарный знак как географическое указание или наименование места происхождения, автор данной статьи обращается к исследованию некоторых различий между ними. </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative). Indicațiile geografice, denumirile de origine și mărcile reprezintă obiecte ale proprietății intelectuale menite să indice originea, să diferențieze produsele și să ofere date privind calitatea acestora. Ținind cont de faptul că in percepția consumatorului o marcă poate fi asociată cu o indicație geografică sau denumire de origine, prezentul articol vine să elucideze unele diferențe dintre acestea. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>