Fundamentalitatea aplicativă şi noua paradigmă a cercetării
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
169 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 11:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891+37.014.5 (1)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (807)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (1645)
SM ISO690:2012
FILIP, Boris. Fundamentalitatea aplicativă şi noua paradigmă a cercetării. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2010, nr. 3-4(31-32), pp. 60-62. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 3-4(31-32) / 2010 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Fundamentalitatea aplicativă şi noua paradigmă a cercetării

CZU: 001.891+37.014.5
Pag. 60-62

Filip Boris
 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 august 2016


Rezumat

Astăzi în sfera ştiinţei şi inovaţiilor au loc schimbări radicale. Dacă până nu demult se considera că la baza ciclului inovaţional stau cercetările fundamentale, după care urmează cercetările aplicative, acum se pare că această concepţie s-a învechit. La baza ciclului inovaţional nu se mai pun cercetările ştiinţifice fundamentale, ci cele aplicative. Dacă în perioada anterioară cunoştinţele fundamentale erau obţinute în urma cercetărilor teoretice, fără vreo legătură evidentă cu cerinţele practice ale societăţii, acum practic nici o interpretare ştiinţifică globală nu ia naştere în sfera pur teoretică. Cele mai importante generalizări se formulează în baza abordării unor probleme aplicative concrete. Cu alte cuvinte, nu cercetarea fundamentaleă determină investigaţiile aplicative, ci cercetările aplicative stimulează realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice originale. Această schimbare sau inversare de paradigmă poate fi interpretată ca o trecere de la metoda deductivă la cea inductivă. În opinia noastră, ştiinţa acum nu mai abordează problemele de la general la particular, ci de la particular la general.