Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
597 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-17 14:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.3:634.11 (2)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (810)
Плодоводство (1161)
SM ISO690:2012
MAGHER, Maria. Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr . In: Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, pp. 51-59. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr
CZU: 632.3:634.11

Pag. 51-59

Magher Maria
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2016


Rezumat

Fitopatogenul Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. este o bacterie cu un impact deosebit asupra speciilor pomicole sămânţoase, care prezintă probleme de identificare la anumite fenofaze de dezvoltare a pomilor. Scopul acestei lucrări a fost de a identifica izolatul bacterian P5, obţinut din probe de măr, prin metode clasice şi contemporane recomandate pentru bacteria E. amylovora (testul API 20E, gaz-cromatografie, PCR, DAS-ELISA, imunofluorescenţă indirectă). În rezultatul cercetărilor a fost identificată bacteria Erwinia amylovora. Având în vedere statutul de carantină al fitopatogenului E. amylovora, se impune necesitatea efectuării obligatorii a sondajelor fitosanitare pentru monitorizarea prezenţei focului bacterian la culturile pomicole sămânţoase şi efectuarea la timp a măsurilor preventive şi curative de combatere.

The phytopathogen Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. is a bacterium having a major impact on pome fruit species causing identification problems at some development phenophases of trees. The aim of this paper was to identify the bacterial isolate P5 obtained from apple tree samples using classical and modernmethods recommended for the bacterium E. amylovora (API 20E test, gas chromatography, PCR, DASELISA and indirect immunofluorescence). As a result of our investigations, the bacterium Erwinia amylovora was clearly identified. Taking into consideration the quarantine status of the phytopathogen E. amylovora, it is necessary to carry out the phytosanitary tests in order to monitor the presence of fire blight on pome fruit species as well as to implement timely the required preventive and curative control measures.

Cuvinte-cheie
Malus pumila,

Măr, identificare, tehnici,

Erwinia Amylovora,

Foc acterian

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-46053</doi_batch_id>
<timestamp>1669948965</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Agrară de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Ştiinţa Agricolă</full_title>
<issn media_type='print'>18570003</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Magher</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>51</first_page>
<last_page>59</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>