Metode de atracţie şi localizare a faunei utile in agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
669 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-04 13:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.25:631.9(478) (1)
Косточковые плодовые культуры, общие вопросы. Prunus, включая Armeniaca, Cerasus, Persica (145)
Сельское хозяйство в целом (2598)
SM ISO690:2012
BATCO, Mihail; DIURICI, Galina; IZLOVEŢCHII, Igor; SUMENCOVA, Victoria; IORDOSOPOL, Elena; IACHIMCIUC, Alla. Metode de atracţie şi localizare a faunei utile in agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare. In: Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, pp. 45-50. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Metode de atracţie şi localizare a faunei utile in agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare
CZU: 634.25:631.9(478)

Pag. 45-50

Batco Mihail, Diurici Galina, Izloveţchii Igor, Sumencova Victoria, Iordosopol Elena, Iachimciuc Alla
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2016


Rezumat

Aplicareamijloacelor bioraţionale precumculturile nectarifere (Eruca sativa, Fagopyrum esculentum, Phacelia tanacetifolia, Satureja hortensis, Lobulalaria maritima, Dracocephalum moldavica şi iarba de gazon), compoziţiile proteico-glucidice şi metilsalicilatul ca factori de influenţă asupra faunei benefice în agrocenoza culturii de piersic au contribuit la atracţia şi localizarea a 26 specii de Encyrtidae, care se atribuie la 19 genuri. Sunt nominalizate speciile capabile de a influenţa dinamica numerică a speciilor economic importante, aşa ca molia orientală (Grapholita molesta Busck), molia vărgată (Anarsia lineatella Z), păduchele din San Jose (Diaspidiotus perniciosusComst.), păduchele ţestos fals al mărului (Eulecaniumcoryli L.).Au fost semnalate specii de Encyrtidae ale căror gazde sunt dăunători potenţiali ai piersicului şi de asemenea specii hiperparazite şi paraziţi ai insectelor prădătoare benefice. Au fost stabilite etapele de aplicare oportună a mijloacelor bioraţionale pentru fauna utilă în agrocenoza de piersic în perioada de vegetaţie.

The use of such biorational means as nectariferous plants (Eruca sativa, Fagopyrum esculentum, Phacelia tanacetifolia, Satureja hortensis, Lobulalaria maritima, Dracocephalum moldavica and lawn grasses), protein-carbohydrate compositions and methyl salicylate as factors influencing the beneficial fauna in peach orchard agrocenosis has contributed to the attraction and location of 26 species of Encyrtidae belonging to 19 genera. The species capable to influence the numeric dynamics of economically important species such as orientalmoth (Grapholita molesta Busck), peach twig borer (Anarsia lineatella Z), San Jose scale (Diaspidiotus perniciosus Comst.), fruit apple scale (Eulecanium coryli L.) were nominated. Encyrtidae species whose hosts are potential pests of peach trees, as well as hyperparasite species and parasites of beneficial predatory insects were registered. The stages for timely application of biorational means for useful fauna in the peach orchard agrocenosis during the vegetation period were established.

Cuvinte-cheie
Prunus persica, Plante nectarifere, Semiochimicale, Insecte benefice, Insecte pădătoare,

Encyrtidae, Hymenoptera