Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-05 10:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13:005 (4)
Воспитание. Обучение. Образование (8140)
Управление. Менеджмент (1021)
SM ISO690:2012
SARANCIUC-GORDEA, Liliana. Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 43-49. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic

CZU: 371.13:005
Pag. 43-49

Saranciuc-Gordea Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Articolul dat elucidează suportul teoretic al managementului timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic și clarifică unele aspecte practice de dezvoltare a abilităților de management eficient al timpului la învățători.

Dans le contenu de cet article on élucide le support théorétique en ce qui concerne la gestion du temps pour augmenter l’efficacité des activités de l’enseignant. Aussi on y propose quelques aspects pratiques pour développer les capacités du management efficace du temps chez les enseignants.

Cuvinte-cheie
competențe manageriale, cadru didactic,

management al timpului, „hoţi de timp”, abilităţi de management eficient al timpului, instrumente şi tehnici de dobândire a abilităţilor de management al timpului