Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
777 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-20 14:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (475)
Литература на балканских романских языках (1609)
SM ISO690:2012
COPCEA, Florian. Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 36-43. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian

CZU: 821.135.1.09
Pag. 36-43

Copcea Florian
 
Universitatea Tehnică din Timişoara
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Studiul reia problema rolului formator al modelelor lirice și intelectuale în contextul imaginarului poetic eminescian. Sunt rediscutate influențele pe care le-au avut scriitorii germani, francezi și italieni în contextul tipologiei romantice comune. Studiul se axează pe teza că Eminescu concepea unitatea culturii universale în sensul în care Goethe vorbea despre existența unei Weltliteratur, unei literaturi universale. Modelele lirice și intelectuale care l-au marcat pe poetul român sunt o dovadă elocventă a europenității mesajului său liric și a concepției asupra omului, lumii și universului. Sunt citați exegeții români și străini în privința modului în care înțeleg problema influențelor, a filiațiilor între literaturi, a comunității tipologice a motivelor. Toate modelele lirice și intelectuale vorbesc despre organicitatea personalității și operei lui Eminescu.

The study retakes the problem of the forming role of the lyrical and intellectual models in the context of the eminescian poetical imaginary. There are reconsidered the influences of the german, french and italian writers in the context of the common romantic typology. The research focuses on the thesis that Eminescu conceived the unity of universal culture in the same way as Goethe spoke about the existence of a Weltliteratur of an universal culture. The lyrical and intellectual models that have marked our romanian poet represent an eloquent evidence of the Europeanness of his lyrical message and the conception of the human, world and universe. There are cited romanian and foreign exegetes regarding the way how they see the problem of the influences, filiations between the literatures, and the typological community of the motifs. All the lyrical and intellectual models speak about the organicity of Eminescu’s personality and creation.

Cuvinte-cheie
influenţă, formare, arhetip, imaginar, mit, simbol, originalitate,

modele (lirice și intelectuale), geniu, orizont (spiritual)

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-45282</doi_batch_id>
<timestamp>1643260641</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(33)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Florian</given_name>
<surname>Copcea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>36</first_page>
<last_page>43</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>