Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
735 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-23 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.036:745 (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1934)
Рисование и черчение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (222)
SM ISO690:2012
ROȘCA-CEBAN, Daniela; ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 28-36. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
CZU: 378.036:745

Pag. 28-36

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Imaginația creatoare și specificul ei, dezvoltate în mod special, ar facilita procesului creator și, eventual, produsul calitativ al acestuia. Premisele pentru dezvoltarea imaginației creative pot fi stabilite în cadrul cursului Bazele artei decorative, care corespunde cerinţelor contemporane de predare a artei plastice, în care sunt expuse metodic, în lanţ, mijloacele, metodele şi principiile de transformare plastică prin realizarea compoziţională a lucrărilor decorative.

Creative imagination and its specific, developed specifically can facilitate the creative process and eventually the quality of its product. The premises for the development of creative imagination may be determined în the course Fundamentals of Decorative Arts, this course teaching the requirements contemporary arts, which are exposed chain methodical means, methods and principles of compositional plastic transformation by creating decorative works.

Cuvinte-cheie
imaginaţia creativă, principiile transformării plastice, Bazele artei decorative

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-45281</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-06-16</cfResPublDate>
<cfVol>33</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>28</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45281</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>imaginaţia creativă; principiile transformării plastice; Bazele artei decorative</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Imaginația creatoare și specificul ei, dezvoltate în mod special, ar facilita procesului creator și, eventual, produsul calitativ al acestuia. Premisele pentru dezvoltarea imaginației creative pot fi stabilite în cadrul cursului Bazele artei decorative, care corespunde cerinţelor contemporane de predare a artei plastice, în care sunt expuse metodic, în lanţ, mijloacele, metodele şi principiile de transformare plastică prin realizarea compoziţională a lucrărilor decorative.  </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Creative imagination and its specific, developed specifically can facilitate the creative process and eventually the quality of its product. The premises for the development of creative imagination may be determined în the course Fundamentals of Decorative Arts, this course teaching the requirements contemporary arts, which are exposed chain methodical means, methods and principles of compositional plastic transformation by creating decorative works. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-47380</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24785</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-47380</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-47380-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Roșca-Ceban</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daniela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24785</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24785-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Arbuz-Spatari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Olimpiada</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>