Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
921 35
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-24 10:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
7.041.5.03 (1)
Объекты и темы художественного изображения. Иконография. Иконология. Детали и отделка. Украшение. Декор. Орнамент (63)
SM ISO690:2012
MOCAN-VOZIAN, Ludmila. Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 3-9. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
CZU: 7.041.5.03

Pag. 3-9

Mocan-Vozian Ludmila
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

În articolul de faţă autorul se referă la portret ca gen al artelor plastice, dar nu-şi propune o descriere a istoriei acestuia, ci remarcă doar unele aspecte, care, în viziunea autorului, par să fie mai esenţiale. Portretul este examinat din punctul de vedere al destinatarului (real sau conceptual) la care se adresează acesta în diferite perioade ale dezvoltării sale.

In this article the author refers to the portrait as a genre of fine arts, but does not propose a description of its history, but noticed only some aspects which, according to the author, appear to be essential. The portrait is examined from the viewpoint of the recipient (real or conceptual) in addressing it in different periods of its development.

Cuvinte-cheie
portret, gen, imagine, destinatar

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Mocan-Vozian, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0119</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>portret</subject>
<subject>gen</subject>
<subject>imagine</subject>
<subject>destinatar</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>7.041.5.03</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-06-16</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În articolul de faţă autorul se referă la portret ca gen al artelor plastice, dar nu-şi propune o descriere a istoriei acestuia, ci remarcă doar unele aspecte, care, în viziunea autorului, par să fie mai esenţiale.  Portretul este examinat din punctul de vedere al destinatarului (real sau conceptual) la care se adresează acesta în diferite perioade ale dezvoltării sale.  </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>In this article the author refers to the portrait as a genre of fine arts, but does not propose a description of its history, but noticed only some aspects which, according to the author, appear to be essential.  The portrait is examined from the viewpoint of the recipient (real or conceptual) in addressing it in different periods of its development. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>