Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
257 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 16:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.73:004(478) (1)
Коммерческое (торговое) право (963)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (1541)
SM ISO690:2012
ROTUNDU, Edgar. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), pp. 46-50. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X

Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal

CZU: 347.73:004(478)
Pag. 46-50

Rotundu Edgar
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2016


Rezumat

Implementarea noilor tehnologii informaţionale, indiferent de domeniul de activitate, inclusiv în cadrul Serviciului Vamal, sporeşte calitatea serviciilor oferite de autorităţile abilitate cu atribuţii în sfera de cercetare. Totodată, activitatea în sfera informaţiei, ca şi oricare alt proces social, este obiect al administrării publice şi există un cerc de subiecţi, stabiliţi prin legislaţie, care realizează această administrare. Este evident că în prezent, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, principiul fundamental al asigurării informaţionale a organelor vamale trebuie să fie „transparenţa informaţională”, ceea ce reclamă un mecanism clar de reglementare administrativ-juridică a proceselor informaţionale.

Implementing new information technologies, regardless of the activity field, including the Custom Service, increases an effective and appropriate development of the quality of services provided by competent authorities responsible in this research field. On the other hand, activity in the information sphere, like any other social process, is the object of public administration and there is a circle of subjects, established by legislation, which accomplishes this administration. It is obvious that now, with the development of information technologies, ensuring the fundamental principle of customs information must be “information transparency”, which requires a clear mechanism for administrative-legal regulation of information processes.

Cuvinte-cheie
declarare electronică, regim vamal, tehnologii electronice,

sistem informaţional