Gafa ministerului finanțelor este în defavoarea contribuabililor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
251 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-16 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.73:336.22:656.13(478) (2)
Коммерческое (торговое) право (963)
Государственные доходы (237)
Транспорт. Организация и управление движением. Почтовая связь (128)
SM ISO690:2012
CORJ, Mihai. Gafa ministerului finanțelor este în defavoarea contribuabililor. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), pp. 16-23. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X

Gafa ministerului finanțelor este în defavoarea contribuabililor

CZU: 347.73:336.22:656.13(478)
Pag. 16-23

Corj Mihai
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2016


Rezumat

Autorul pune în discuţie problemele ce apar la interpretarea şi aplicarea dreptului de către Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat, demonstrează consecinţele nefaste pentru bugetul de stat, în general, şi pentru fondul rutier, în special, din cauza neacumulării resurselor financiare. De asemenea, relevă faptul că legislaţia în vigoare urmează a fi aplicată în coroborare cu principiile dreptului. Preeminenţa dreptului trebuie să fie agreată chiar şi de Ministerul Finanţelor, care este responsabil de acumularea veniturilor la bugetul public naţional. Acumularea oricăror venituri publice trebuie să fie una legală.

The author discusses the problems that arise in the interpretation and application of the Ministry of Finance and the State Tax Service, demonstrates the detrimental consequences for the state budget in general and road fund, especially because not accumulated financial resources. It also reveals that the legislation to be applied in conjunction with the principles of law. The rule of law must be approved even by the Finance Ministry, which is responsible for the accumulation of income to the national budget. The accumulation of all government revenue must be legal.

Cuvinte-cheie
taxă rutieră, taxă pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, perioadă fiscală,

obligaţie fiscală, Politică bugetar-fiscală