„Optimizarea” hărţii judiciare naţionale optimizate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-30 20:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.2/.5.038(478) (1)
Структура государства (57)
Верховная власть. Суверенитет. Формы правления (140)
Конституции. Законодательные собрания. Национальные ассамблеи (363)
SM ISO690:2012
KUCIUK, Valeriu. „Optimizarea” hărţii judiciare naţionale optimizate. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), pp. 4-8. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X

„Optimizarea” hărţii judiciare naţionale optimizate

CZU: 342.2/.5.038(478)
Pag. 4-8

Kuciuk Valeriu
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2016


Rezumat

Autorul cercetează reforma de reorganizare a sistemului naţional al instanţelor judecătoreşti iniţiat de Guvernul Republicii Moldova şi problemele care afectează înfăptuirea justiţiei, probleme grave care apar în cadrul realizării reformei. Investigaţiile realizate îi permit autorului să argumenteze pericolul juridic pentru cetăţeni şi daunele de sistem, care vor fi generate în cazul reorganizării sistemului instanţelor judecătoreşti al R. Moldova.

The author examines the national reorganization system of the judgment courts initiated by the Government of RM and great issues will be affecting the national justice system. The author’s investigations argue the juridical danger to citizens and systems damage that will be caused to the reorganization of the court system of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
reforma, justiţie,

sistemul instanţelor judecătoreşti