Calitatea energiei electrice în microreţele
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
283 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-03 15:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.24.019 (1)
Электротехника (631)
SM ISO690:2012
GOLOVANOV, Nicolae. Calitatea energiei electrice în microreţele. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 31-38. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

Calitatea energiei electrice în microreţele

CZU: 621.311.24.019
Pag. 31-38

Golovanov Nicolae
 
Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

Preocupările pentru limitarea poluării mediului de către centralele electrice utilizând surse fosile precum şi pentru o utilizare eficientă a surselor locale de energie poate determina modificări importante în structura reţelelor electrice de distribuţie, prin dezvoltarea unor microreţele care pot funcţiona practic izolat sau conectate la reţeaua electrică de interes public cu schimburi bilaterale de energie. În special atunci când funcţionează fără schimb de energie cu reţeaua publică (practic izolat) este necesară o analiză de detaliu a nivelului calităţii energiei electrice furnizată utilizatorilor din microreţea şi a soluţiilor adoptate pentru asigurarea unui nivel de calitate care să satisfacă necesităţile utilizatorilor. În cadrul lucrării sunt analizate unele dintre condiţiile specifice funcţionării microreţelei, unele dintre perturbaţiile care pot apărea pe durata funcţionării şi soluţii pentru încadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice în limitele impuse.

Measures for limiting environmental pollution by power plants using fossil fuel sources and for efficient use of local energy sources can cause significant changes in the structure of the electricity distribution networks through the development of micro-grids that can operate practically isolated or connected to the public electricity network, which ensures bilateral exchanges of energy. The microgrid requires a detailed analysis of the level of quality of electricity supplied to the microgrid. The detailed analysis of technical solutions is needed to ensure a necessary level of electric energy quality in practically isolated microgrid. Some of the specific conditions of microgrid operation are analyzed, which will ensure operation of the system at the action of disturbances.

Мероприятия по ограничению загрязнения окружающей среды на электростанциях с использованием ископаемых энергоресурсов и для эффективного использования местных источников энергии могут привести к значительным изменениям в структуре распределительных электрических сетей за счет развития микросетей, которые могут работать практически изолированно или которые могут быть подключены к электрической сети, допускающей двусторонние обмены электроэнергией. Режим работы без обмена электроэнергией с сетью общего пользования (островной режим) требует детального анализа уровня качества электроэнергии, поставляемой из микросети и разработки технических решений, принятых для обеспечения уровня качества, которые отвечают потребностям пользователей. В статье анализируются некоторые из конкретных условий эксплуатации микросетей, некоторые из возмущений, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации и решений для внедрения показателей качества электроэнергии.

Cuvinte-cheie
calitatea energiei electrice,

microreţea, perturbaţii electromagnetice