Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1077 74
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 17:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2 (922)
Общая часть уголовного права (900)
SM ISO690:2012
SPÎNU (DUMNEANU), Ludmila, GROSU, Vladimir. Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale), 2015, nr. 11, pp. 69-73. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept
CZU: 343.2

Pag. 69-73

Spînu (Dumneanu) Ludmila, Grosu Vladimir
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2016


Rezumat

În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării în materie de drept comparat a unor aspecte privind măsurile de siguranţă: conceptul şi sistemul măsurilor de siguranţă. Se arată că în majoritatea sistemelor de drept măsurile de siguranţă sunt definite ca fiind simple precauţii de protecţie socială destinate să prevină recidiva unui delincvent sau să neutralizeze starea periculoasă. Ele se disting de pedepse prin fundamentul, scopul şi conţinutul lor. Temeiul măsurilor de siguranţă nu este vinovăţia delincventului, ci starea de pericol pe care el o prezintă.

In this article we present the results of the research in comparative law, some aspects regarding safety measures: the concept and system of safety measures. We show that in most systems of law the safety measures are defined as simple cautions of social protection meant to avert the reccurence of a felon or to neutralize the dangerous estate. They can be distinguished from the punishments through their foundation, purpose and content. The basis of safety measures does not reside in the guilt of the felon, but in the estate of danger that he represents

Cuvinte-cheie
drept comparat, măsuri de siguranţă, sancţiuni penale, expulzare, confiscare, măsuri preventive,

măsuri de constrângere cu caracter medical şi educativ

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Spînu (Dumneanu), L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Grosu, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1814-3199</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>drept comparat</subject>
<subject>măsuri de siguranţă</subject>
<subject>sancţiuni penale</subject>
<subject>măsuri de constrângere cu caracter medical şi educativ</subject>
<subject>expulzare</subject>
<subject>confiscare</subject>
<subject>măsuri preventive</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-12-08</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării în materie de drept comparat a unor aspecte privind măsurile de siguranţă: conceptul şi sistemul măsurilor de siguranţă. Se arată că în majoritatea sistemelor de drept măsurile de siguranţă sunt definite ca fiind simple precauţii de protecţie socială destinate să prevină recidiva unui delincvent sau să neutralizeze starea periculoasă. Ele se disting de pedepse prin fundamentul, scopul şi conţinutul lor. Temeiul măsurilor de siguranţă nu este vinovăţia delincventului, ci starea de pericol pe care el o prezintă. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>In this article we present the results of the research in comparative law, some aspects regarding safety measures: the concept and system of safety measures. We show that in most systems of law the safety measures are defined as simple cautions of social protection meant to avert the reccurence of a felon or to neutralize the dangerous estate. They can be distinguished from the punishments through their foundation, purpose and content. The basis of safety measures does not reside in the guilt of the felon, but in the estate of danger that he represents </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>