Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1689 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-06 12:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:329.05(4-11+4-191.2) (1)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (1445)
Политические партии и движения (55)
SM ISO690:2012
СКРЫЛЬ, Сергей. Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы. In: Administrarea Publică, 2016, nr. 1(89), pp. 57-62. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489

Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы
CZU: 327:329.05(4-11+4-191.2)

Pag. 57-62

Скрыль Сергей
 
Херсонский экономико-правовой институт
 
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2016


Rezumat

Articolul descrie tendinţele generale şi caracteristicile distructive de formare a sistemelor de partide în ţările din Europa Centrală şi de Est. Autorul analizează diverse procese politice din ţările menţionate de la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut până la aderarea lor la Uniunea Europeană.

The article describes general tendencies and distractive features of the formation of party systems in the countries of Central and Eastern Europe. The author analyses various political processes in the countries mentioned above from the end of the 80s up to their accessions to the European Union.

Cuvinte-cheie
partid politic, Uniunea Europeană, integrare,

ţări postcomuniste, sistem pluripartid