Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
835 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 02:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.2 (83)
Теория вероятностей и математическая статистика (81)
SM ISO690:2012
POŞTARU, Andrei, PRODAN, Nicolae, BENDERSCHI, Olga. Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2015, nr. 7(87), pp. 31-35. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
CZU: 519.2

Pag. 31-35

Poştaru Andrei, Prodan Nicolae, Benderschi Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc.

The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc

Cuvinte-cheie
sondaje, probabilitate, statistică, ipoteze statistice,

estimaţie, interval de încredere, răspunsuri randomizate.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate">
<meta name="citation_author" content="Poştaru Andrei">
<meta name="citation_author" content="Prodan Nicolae">
<meta name="citation_author" content="Benderschi Olga">
<meta name="citation_publication_date" content="2015/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)">
<meta name="citation_volume" content="87">
<meta name="citation_issue" content="7">
<meta name="citation_firstpage" content="31">
<meta name="citation_lastpage" content="35">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/05.p.31-35_Studierea%20probabibilitatii%20in%20metoda%20raspunsurilor%20randomizate.pdf">