Metode şi tehnici de gestiune a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
410 35
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-27 20:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
658.14/.17 (28)
Типы предприятий. Финансы (165)
SM ISO690:2012
SPIVACENCO, Iurie. Metode şi tehnici de gestiune a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii. In: Economica. 2015, nr. 4(94), pp. 94-102. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136

Metode şi tehnici de gestiune a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii

CZU: 658.14/.17
JEL: G30
Pag. 94-102

Spivacenco Iurie
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2016


Rezumat

În cadrul prezentului articol, sunt cercetate metodele utilizate în procesul gestiunii fluxurilor financiare, ceea ce a permis evidenţierea a două concepţii de gestiune a fluxurilor financiare şi anume concepţia gestiunii fluxurilor financiare, din punct de vedere al unei creşteri stabile şi concepţia gestiunii fluxurilor financiare, bazată pe echilibrul financiar. În lucrare, sunt analizaţi şi determinaţi cei mai importanţi indicatori ce stau la baza unei gestiuni eficiente a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderilor.

In the present article are investigated the methods used in the financial flows management, which revealed the two management conceptions of the financial flows, namely the management concept of financial flows, in terms of a stable growth and the management concept of the financial flows, based on financial balance. In the work are analysed and determined the most important indicators underlying efficient management of financial flows within companies.

Cuvinte-cheie
fluxuri financiare, concepţia unei creşteri stabile, concepţia gestiunii fluxurilor financiare