Considerații privind protejarea la nivel naţional a denumirilor de produse locale, aplicarea standardelor europene şi promovarea turismului rural
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
552 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-04 13:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338.48+347.77:911.3:33](478-22) (1)
SM ISO690:2012
BUGA, Oleg; MELNIC, Natalia. Considerații privind protejarea la nivel naţional a denumirilor de produse locale, aplicarea standardelor europene şi promovarea turismului rural. In: Intellectus. 2015, nr. 4, pp. 54-56. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Considerații privind protejarea la nivel naţional a denumirilor de produse locale, aplicarea standardelor europene şi promovarea turismului rural
CZU: [338.48+347.77:911.3:33](478-22)

Pag. 54-56

Buga Oleg1, Melnic Natalia2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 23 februarie 2016


Rezumat

Indicaţia geografică a produsului devine un drept colectiv odată cu utilizarea denumirii locului, este rezervată exclusiv pentru produsele care respectă specificaţiile definite și aprobate de autorităţile competente. Dezvoltarea turismului rural și implicarea în acest sistem a tezaurului gastronomic moldovenesc va conduce la protejarea acestui tezaur, impunându-i standardele de calitate europene.

The geographical indication of the product becomes a collective right with the use of the place name, is reserved exclusively for products that meet the specifi cations defi ned and approved by the competent authorities. The development of rural tourism and involvement in this system of the Moldovan gastronomic treasure will lead to the protection of this treasure, imposing on it the European quality standards.

Географическое указание становится коллективным правом, как только использование наименования места зарезервировано исключительно для продуктов, которые отвечают условиям, установленным и утвержденным компетентными органами. Развитие сельского туризма и вовлечение в данную систему молдавской гастрономической сокровищницы будет благоприятствовать сохранению этой сокровищницы, задавая ей европейские стандарты качества.