Analitica învățării pentru învățământul superior
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
538 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 21:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1 (997)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1679)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Analitica învățării pentru învățământul superior. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 102-106. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analitica învățării pentru învățământul superior

CZU: 378.1
Pag. 102-106

Railean Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2016


Rezumat

Analitica învăţării este un domeniu interdisciplinar de cercetare. Valoarea adăugată a acestui domeniu învățământului pre-universitar constă în identificarea și soluționarea problemelor procesului didactic prin strategii și politici educaționale. În învățământul superior unele elemente din analitica învățării pot fi observate atunci, când este utilizat un sistem de management a cunoștințelor, spre exemplu Moodle. O eficiență mai mare, însă, poate fi observată dacă se vor analiza datele statistice.

Learning analytics is an interdisciplinary field of research. The added value of this field to pre-university education consists to identify and to address the issues in educational process by relevant learning strategies and educational policies. In higher education some elements of the learning analytics can arise when it is used a knowledge management system, like Moodle. A higher efficiency can be achieved when it is analyzed the statistical data

Cuvinte-cheie
analitica învățătorii, analitica predictivă,

date statistice

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-42528</doi_batch_id>
<timestamp>1638603279</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Analitica învățării pentru învățământul superior</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Railean</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>102</first_page>
<last_page>106</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>