Identificări conceptuale ale politicii externe, interesului naţional şi procesul integraţionist
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
274 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (56)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (833)
SM ISO690:2012
PASCALU, Ina. Identificări conceptuale ale politicii externe, interesului naţional şi procesul integraţionist. In: Vector European. 2015, nr. 3, pp. 90-94. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Identificări conceptuale ale politicii externe, interesului naţional şi procesul integraţionist

CZU: 327(478)
Pag. 90-94

Pascalu Ina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2016


Rezumat

Promovarea unei politici externe active, coerente, în corespundere cu procesele complexe ce au loc pe arena politică internaţională, presupune iminent a ţine cont atît de factorii interni, cît şi de cei externi. Concepţia politicii externe rămîne deocamdată a fi insuficient fundamentată ştiinţific, insuficient bazată pe aspiraţii sincere şi estimări reale, pe dimensiunile interesului naţional. Realizarea integrării europene în mare parte depinde de calitatea deciziilor guvernanţilor, actualmente exprimate nu doar la nivel declarativ, dar şi prin acţiuni şi paşi concreţi, de gradul implementării reformelor economice şi instituţionale, de nivelul democratizării societăţii.O politică activă, coerentă şi dinamică, în stare să promoveze o imagine pozitivă a statului, va face posibilă actualizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în structurile europene

Promoting an active foreign policy, consistent, according to the complex processes taking place on the international arena, involves imminent factors to take into account both internal and external ones. Foreign Policy Concept still remains to be insufficient scientifically insufficient based on sincere aspirations and actual estimates on the size of the national interest. Achieving European integration largely depends on the quality of government decisions currently expressed not only at declarative level, but also through actions and concrete steps, the degree of economic and institutional reforms, democratization of the political society. O active, coherent and dynamic, able to promote a positive image of the state, will allow updating the integration of Moldova into European structures.

Cuvinte-cheie
secol, autori, politici externe şi interne, clasă,

integrare, interes naţional,

state