Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
823 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-12-30 09:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.124:792.8-053.2 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (14210)
Театр. Сценическое искусство. Драматические представления (521)
SM ISO690:2012
ZICHRONY, Sari-Katz. Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2015, nr. 9(89), pp. 147-151. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values
CZU: 371.124:792.8-053.2

Pag. 147-151

Zichrony Sari-Katz
 
Academic College of Education
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2015


Rezumat

In the given article proposing ways to implement visual tests in the dance teaching and learning, focusing on a system of traditional and cultural values of some religious communities. We propose concrete examples and educational activities based on picture, presenting dance as a means of promoting tradition

În articol sunt propuse modalităţi de aplicare a textelor vizuale în procesul de predare-învăţare a dansului, axate pe un sistem de valori tradiţionale şi culturale ale unei comunităţi religioase. Autorul aduce exemple şi activităţi concrete educaţionale în baza unor picturi, prezentând dansul ca un mijloc de promovare a tradiţiei..

Cuvinte-cheie
Dance education, choreography, composition, early childhood, visual art,

tradition.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-41452</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-12-10</cfResPublDate>
<cfVol>89</cfVol>
<cfIssue>9</cfIssue>
<cfStartPage>147</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2103</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/41452</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Dance education; choreography; composition; early childhood; visual art; tradition.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>In the given article proposing ways to implement visual tests in the dance teaching and learning, focusing on a system of traditional and cultural values of some religious communities. We propose concrete examples and educational activities based on picture, presenting dance as a means of promoting tradition</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În articol sunt propuse modalităţi de aplicare a textelor vizuale în procesul de predare-învăţare a dansului, axate pe un sistem de valori tradiţionale şi culturale ale unei comunităţi religioase. Autorul aduce exemple şi activităţi concrete educaţionale în baza unor picturi, prezentând dansul ca un mijloc de promovare a tradiţiei..   </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-46162</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-46162</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-46162-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-10T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Zichrony</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sari-Katz</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>