The contribution of the intervention plan in an induction workshop for observant dance teachers to increasing the levels of professional commitment and satisfaction
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
729 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-12-30 09:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13:792.8 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (14210)
Театр. Сценическое искусство. Драматические представления (521)
SM ISO690:2012
PERLSHTEIN, Talia. The contribution of the intervention plan in an induction workshop for observant dance teachers to increasing the levels of professional commitment and satisfaction. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2015, nr. 9(89), pp. 138-146. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

The contribution of the intervention plan in an induction workshop for observant dance teachers to increasing the levels of professional commitment and satisfaction
CZU: 371.13:792.8

Pag. 138-146

Perlshtein Talia
 
Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2015


Rezumat

The article examines the contribution of a model for an intervention plan of female observant dance teachers in their first year of teaching, to their coping with difficulties teaching and to an increase in their commitment to teaching and satisfaction therewith. The findings show that there was a significant decrease in the general index of the difficulties, the perception of satisfaction with teaching increased significantly between the beginning of the workshop and its conclusion, and a tendency of increasing was found in the perception of commitment to teaching.

În articol este analizată activitatea educaţională a profesorilor de coregrafie şi se propune un program pedagogic de formare privind angajamentul şi satisfacţia profesională. Se analizează dificultatea de predare şi se propun diferite mijloace de îmbunătăţire a situaţiei. Rezultatele intervenţiilor pedagogice semnifică scăderea semnificativă a dificultăţilor şi creşterea profesionalismului şi a satisfacţiei cadrelor didactice de activitatea educativă.

Cuvinte-cheie
satisfaction, commitment,

intervention plan model, induction workshop, dance teachers.