Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
678 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 18:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311(478+477+498) (1)
Электротехника (793)
SM ISO690:2012
POSTOLATY, Vitaly M.; BYCOVA, Elena V.; BERZAN, Vladimir; BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor; RADILOV, Tudor. Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work

CZU: 621.311(478+477+498)
Pag. 1-6

Postolaty Vitaly M., Bycova Elena V., Berzan Vladimir, Boşneaga Valeriu, Suslov Victor, Radilov Tudor
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

Abstract. Types of intersystem controlled tie-lines, that may allow the joint work of power systems of Moldova, Ukraine and Romania, are proposed in this paper. The use of intersystem controlled ac transmission lines based on compact one-circuit overhead transmission lines (OHTL) and two-circuit controlled self-compensated OHTL (CSCTL) with phase-shifting transformers on the other hand is also stated. Two types of phase-shifting transformers are considered: the first one – with bounded range of phase angle control between the voltage vectors’ system at the output with respect to the other at the input; the second one – with circular rotation of one voltage vectors’ system with respect to the other. The first type of devices is aimed to control the power flows within the system or through the intersystem tie-lines of synchronously operating systems. The second type of phase-shifting transformers is aimed to interconnect power systems that operate non-synchronously and to control the power flows between them through connecting OHTL. The first type of devices was introduced in calculation model in 330 kV Moldavskaya GRES – Chisinau OHTL and the second one – in the OHTL that are connecting the power systems of Moldova and Romania. The dependences of power flows through power system’s and intersystems’ OHTL are established on base of performed calculations, research and analysis.

În această lucrare se examinează soluţii de realizare a liniilor dirijate de interconexiune, care pot permite funcţionarea în comun a sistemelor electroenergetice din Moldova, Ucraina şi România. Pentru realizarea liniilor de interconexiune de curent alternativ (CA) în scopul asigurării schimbului de putere în regim dirijat se examinează utilizarea liniilor electrice compacte de tensiune înaltă cu un circuit şi a liniilor electrice dirijate cu autocompensare cu două circuite dotate cu regulatoare de unghi de fază la capetele lor. Se examinează două variante de utilizare a regulatoarelor de unghi de fază al vectorilor de tensiune de la începutul şi sfârşitul liniei. În prima variantă se prevede utilizarea regulatorului cu o bandă limitată de reglare a unghiului de fază, iar în altă variantă regulatorul are posibilitatea de a regla valoarea unghiului de fază în bandă largă (0-3600). Primul tip de dispozitive este destinat pentru a controla fluxurile de putere în cadrul sistemului sau prin intermediul liniilor de interconexiune pentru fucnţionarea sincronă a sistemelor electroenergetice. Al doilea tip de regulatoare a unghiului de fază are ca scop interconectarea sistemelor electroenergetice care operează non-sincron și de a controla fluxurile de putere prin liniile electrice aeriene (LEA) de interconexiune a sistemelor electroenergetice. Primul tip de dispozitive s-a considerat a fi inclus în circuitul LEA 330 kV Moldavskaya GRES – Chişinău, iar al doilea tip de dispozitive a fost considerat ca element funcţional al LEA de interconexiune a sistemelor electroenergetice din Moldova şi România. În lucrare este prezentată informaţia privind modificarea circulaţiilor de putere prin liniile electrice de tensiune înaltă ale sistemelor electroenergetice examinate şi prin liniile de interconexiune ale lor în baza calculelor şi analizei efectuate.

Cuvinte-cheie
compact one-circuit and two-circuit controlled self-compensated overhead transmission lines, phase-shifting transformers