Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 19:13
SM ISO690:2012
MUTU (CALMÎŞ), Ana. Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 76-81. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare

Pag. 76-81

Mutu (Calmîş) Ana
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

Lucrarea este dedicată analizei diversităţii genetice în cadrul diferitelor populaţii de Origanum vulgare – o plantă aromatică cu vaste implicări în industria alimentară şi farmaceutică, cu utilizarea tehnicii RAPD-PCR. Genotipurile studiate se caracterizează printr-o variabilitate genetică semnificativă, 68% din totalul de 153 fragmente generate fiind polimorfe. S-a constatat eficienţa aplicării tehnicii RAPD pentru diferenţierea rapidă a genotipurilor.

In this study, the genetic diversity within different populations of Origanum vulgare – an important aromatic plant, widely used in food and pharmaceutical industry, has been carried out using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. The studied genotypes are characterized by a high genetic variability, tested primers generating a total of 153 RAPD fragments of which 68% were polymorphic. To conclude, RAPD analysis can be used to gain rapid information about genetic similarities or dissimilarities within different genotypes.

Cuvinte-cheie
polimorfism genetic, Origanum vulgare,

tehnica RAPD-PCR.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-38775</doi_batch_id>
<timestamp>1593897034</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>18143237</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>1(71)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor
populaţii de O. vulgare</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Mutu (Calmîş)</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>76</first_page>
<last_page>81</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>