Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 31
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-11 15:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:355.7:378(478) (1)
Всеобщая история (374)
Организация и эксплуатация военных построек, зданий и сооружени (8)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1572)
SM ISO690:2012
CARP, Simion; CARP, Elena. Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2015, nr. 4(84), pp. 187-192. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă

CZU: 94:355.7:378(478)
Pag. 187-192

Carp Simion, Carp Elena
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 august 2015


Rezumat

Mărturii ale prezenţei spiritului naţional la poporul nostru este atestată din cele mai timpurii perioade ale constituirii naţiunii române. Astfel, înaintaşii noştri au abordat mereu subiectul unităţii spirituale a poporului în lucrări istorice, precum Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir etc. Abordarea conceptului de unitate naţională s-a datorat în primul rând unicităţii etnogenezei poporului nostru. În prezent, societatea noastră e marcată de diverse controverse, parcurgem o perioadă importantă atât în materie de integrare europeană, cât şi de reintegrare a ţării. În acest context, instituţiile statului trebuie să se racordeze mereu unor provocări de altă natură, altele decât cele tradiţionale. Prin urmare, altoirea spiritului naţional la tânăra generaţie şi în mod special tinerilor care sunt instruiţi în instituţiile de forţă, devine o necesitate.

The evidence of national spirit in our society is attested from the earliest periods of the formation of Romanian nation, so our ancestors have always approached the subject of spiritual unity of the society in historical works such as Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir etc. This concept approaches national unity through ethnogenesis uniqueness of our nation. Nowadays, our society is marked by various controversies, as we pass through an important period of European integration, as well as the reintegration of the country. In this context, state institutions must always connect to other challenges, other than the traditional ones, thus, grafting national spirit of the younger generation and especially of those who are trained in the law enforcement institutions.

Cuvinte-cheie
patriotism, valori morale, spirit naţional,

pregătire moral psihologică, instituţii de forţă.