Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr florina
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
789 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-30 20:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.52:634.11 (1)
Агротехника (1031)
Плодоводство (1160)
SM ISO690:2012
BALAN, Valerian; VĂMĂŞESCU, Sergiu. Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr florina. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 61-66. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr florina
CZU: 631.52:634.11

Pag. 61-66

Balan Valerian, Vămăşescu Sergiu
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2015


Rezumat

The researches were conducted in the period 2008-2013, in an apple orchard planted in 2003 with Florina variety grafted on the rootstock M26, at a planting distance of 4x2 m. The trees were trained as slender spindles. The study was focused on the effect of foliar fertilization and fruit thinning on the fruit yield of Florina variety. Foliar fertilization was performed with urea 46% N at the concentrations of 0.4% - 1.2%, depending on the stage of fruit development; chemical thinning was performed when the central fruit from inflorescence reached 10-12 mm, using the preparation Bioprzerzedzacz 060 SL at the concentration of 0.075%; manual thinning was carried out when the fruit reached 16-18 mm in diameter. The mixed thinning technique (chemical thinning combined with manual thinning) was also used. Fruit harvest recorded the highest values in the trees that received 46% urea solution (NH2)2CO at concentrations of 0.5% and 0,6 % - when 75% of flowers have fallen, 0.8% and 0,9 % - when the fruits reached the diameter of 10-12 mm, 1.1% and 1,2 % - when the fruits reached the diameter of 25-30 mm, supplemented by spraying with Poly-Feed (NPK 19:19:19 Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo) at a concentration of 0.1% - when the fruits began to ripe and with calcium chloride (CaCl2) at concentrations of 0.6% and 0.7% - 4 weeks before fruit harvesting. Chemical thinning in combination with foliar nitrogen fertilization ensures a crop harvest of 37,1-41,7 t/ha, by 22.6-62.8% more compared with the control variant.

Cercetările au fost efectuate în perioada 2008 – 2013 în livada de măr plantată în anul 2003 cu soiul Florina, altoit pe portaltoiul M26, cu distanţa de plantare 4x2 m. Pomii sunt conduşi după forma de coroană fus subţire. Studiile vizează efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei de fructe la cv Florina. Fertilizarea foliară s-a efectuat cu uree 46%N în concentraţii de 0,4 % - 1,2%, în funcţie de perioada de dezvoltare a fructelor, rărirea chimică a fost operată când fructul central din inflorescenţă a atins 10-12 mm, aplicându-se preparatul Bioprzerzedzacz 060 SL în concentraţie de 0,075%, iar rărirea manuală s-a efectuat când fructul central a atins 16-18 mm în diametru. De asemenea, a fost utilizat procedeul răririi mixte (rărirea chimică în combinaţie cu rărirea manuală). Recolta de fructe a înregistrat cele mai mari valori la pomii cu fertilizare foliară, la care s-a aplicat soluţie de uree 46% (NH2)2CO în concentraţii de 0,5% şi 0,6 % - când 75 % din flori au căzut, de 0,8% şi 0,9 % - când fructele au în diametru 10- 12 mm şi de 1,1 % şi 1,2 % - când fructele au în diametru 25-30 mm, completate cu stropiri cu Poly-Feed (NPK 19:19:19 Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo) în concentraţie de 0,1 % - când fructele sunt în stare de pârguire şi cu clorură de calciu (CaCl2) în concentraţii de 0,6 % şi 0,7 % - cu 4 săptămâni înainte de recoltarea fructelor. Rărirea chimică în combinaţie cu fertilizarea cu azot aplicată foliar asigură recolte de 37,1-41,7 t/ha, cu 22,6-62,8% mai mult comparativ cu varianta martor.

Cuvinte-cheie
Malus pumila,

Ferilizare foliară, Rărirea fructelor, Recolt, Calitatea fructelor.