Utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei in tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale ale cordului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
491 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 13:29
SM ISO690:2012
CHELBAN, Viorica; STAMATI, Adela. Utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei in tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale ale cordului. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 5(11), pp. 290-293. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei in tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale ale cordului

Pag. 290-293

Chelban Viorica, Stamati Adela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The use of ACE inhibitors in the treatment of children with congenital heart malformations ACE inhibitors are largely used in cardio-vascular diseases in children and adults. The evolution of congenital heart malformation in children inevitably leads to the progressive development of heart failure. This necessitates immediate treatment even with new born babies. The aim of this study was the clinical evaluation of patients with congenital heart malformation and heart failure treated with ACE inhibitors. The results of this retrospective study showed that in more than half of the patients haemodynamic response improved: the frequency of cardiac contraction decreased in 57% of patients with tachycardia, respiratory frequency decreased in 48.3% of patients. The combined treatment using ACE inhibitors contributed to the amelioration of the degree of heart failure at the point of discharge with statistically significant results, from 3.85 ± 1.5 on admission versus 2.05 ± 1.25 on discharge, p<0.05.

Utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) este foarte largă în diverse afecţiuni cardiovasculare la adulţi şi copii. Evoluţia naturală al malformaţiilor congenitale de cord (MCC) la copii inevitabil presupune dezvolatrea IC progresive, care necesită corecţie medicamentoasă precoce, inclusiv la nou-născut. Scopul lucrării a fost evaluarea clinică a pacienţilor cu MCC şi insuficienţă cardiacă congestivă aflaţi pe tratament cu IECA. Rezultatele studiului retrospectiv au remacat în evaluarea clinică a pacienţilor, ameliorarea indicilor clinico-hemodinamici la circa o jumatate dintre pacienţi: micşorarea valorilor medii de FCC şi FR (în 57% şi 48,3% dintre cazuri, respectiv), iar tratamentul combinat cu IECA a contribuit la ameliorarea gradului de IC la externare, cu valori statistic semnificative în lotul general (3,85±1,5 iniţial vs 2,05±1,25 la externare, p<0,05).