Particularităţile clinice, paraclinice şi sistemului prooxidant în artrita juvenilă idiopatică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
448 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-05 11:33
SM ISO690:2012
, ; ,. Particularităţile clinice, paraclinice şi sistemului prooxidant în artrita juvenilă idiopatică. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 5(11), pp. 214-222. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Particularităţile clinice, paraclinice şi sistemului prooxidant în artrita juvenilă idiopatică

Pag. 214-222

,
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

The clinical, laboratory and prooxidant system peculiarity in juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a disease with a complex pathogenesis being involved in the process, a lot of imunopathogenetic reactions, including the formation of oxidative stress components. The study is focused on determining the clinical, laboratory of arthritis syndrome and the prooxidant system in 90 children with JIA. The study of the clinical features in patients with JIA has noted the presence of fever in 15 children with the appearance of skin rash in 10 children, hepatomegaly in 64%, 10% spleenomegaly, carditis and nephritis – 12,2%, pneumonia – 11,1%, pharyngitis and tonsillitis – 20,1%. The exam of the osteoarticulary system has determined an equal damage of the right and left joint with the prevalence of pain and swelling. Paraclinically, the prevalence of the I-st degree in the disease activity was determined (52,2%), functional class II-nd after Steinbroker (63,3%) and the II-nd radiological stage after Steinbroker (73,3%). The prooxidant indicators study depends on the clinical form of JIA, determined an increased total prooxidant activity (APT) and malonic dialdehyde (DAM) in the systemic form, followed by polyarticulary form and then by the oligoarticulary form. The early, intermediate and late lipid hydroperoxides (HPL) alues, were higher in oligoarticulary form, followed by systemic and polyarticulary form. Prooxidant indices are directly related to the degree of disease activity in children with JIA. Thus, the study of prooxidant indicators depending on the degree of disease activity noted an elevated total prooxidant activity and malonic dialdehyde in the III-nd degree of disease activity, followed by the II-nd degree of activity, and the by I-st degree of activity.

Artrita juvenilă idiopatică (AJI) este o maladie cu o patogenie complexă cu implicarea în proces a mai multor reacţii imunopatogenetice, inclusiv şi cu formarea compuşilor stresului oxidativ. Scopul studiului a fost determinarea particularităţilor clinice, paraclinice, ale sindromului articular şi sistemul prooxidant la 90 copii cu AJI. Studierea particularităţilor clinice la pacienţii cu AJI a notat prezenţa febrei la 15 copii cu apariţia rashului tegumentar la 10 copii, hepatomegaliei în 64 %, splenomegaliei în 10 %, carditei şi nefritei – 12,2 %, pneumoniei – 11,1 %, faringitei şi anginei – 20,1 %. Examenul sistemului osteoarticular a determinat afectarea articulară dreaptă şi stângă practic în mod egal, cu predominarea durerii şi tumefierii. Paraclinic s-a determinat predominarea gradului I de activitate al bolii ( 52,2 % ), clasei funcţionale II după Steinbroker (63,3%), stadiului radiologic II după Steinbroker (73,3%). Studiul indicilor prooxidanţi în funcţie de forma clinică a AJI, a determinat valori crescute ale activităţii prooxidante totale (APT) şi dialdehidei malonice (DAM) în forma sistemică, urmată de forma poliarticulară, apoi cea oligoarticulară. Pe când hidroperoxizii lipidici (HPL) timpurii, intermediari şi tardivi au avut valori mai crescute în forma oligoarticulară, urmată de forma poliarticulară şi sistemică. Indicii prooxidanţi sunt în relaţie directă cu gradul de activitate al bolii la copiii cu AJI. Astfel, studiul indicilor prooxidanţi în funcţie de gradul de activitate al bolii, a notat valori crescute ale activităţii prooxidante totale şi dialdehidei malonice în gradul III de activitate al bolii, urmat de gradul II de activitate, apoi gradul I de activitate. Introducere Artrita juvenilă idiopatică (AJI) este o maladie cu o patogenie complexă cu implica