Interrelaţia dintre hipertensiunea arterială la adolescenţi şi dereglările de ritm cardiac
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-08 13:56
SM ISO690:2012
DRAGAN, Ion; SPÎNU, Diana. Interrelaţia dintre hipertensiunea arterială la adolescenţi şi dereglările de ritm cardiac . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 5(11), pp. 327-334. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Interrelaţia dintre hipertensiunea arterială la adolescenţi şi dereglările de ritm cardiac

Pag. 327-334

Dragan Ion, Spînu Diana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Interrelations between arterial hypertension in adolescents and heart rhythm distubances Hypertension is a disease with long evolution as one of the most important causes of premature death worldwide. Prevalence of hypertension in children and adolescents varies highly, depending on many factors. Hypertension is often associated by different types of arrhythmias. Although arrhythmias in children and adolescents have a benign nature, it is necessary their early diagnosis and treatment to prevent sudden death at any age. In this retrospective study there were included 47 children (14-17 years). We analyzed the degree of hypertension, circadian rhythm, presence and type of arrhythmia from standard EKG and Holter monitoring. Concomitant analysis of ABPM and EKG Holter determined that the number of episodes of arrhythmia depends on dipping pattern. Meanwhile, there was no dependence of any type of arrhythmia on the dipping pattern.

Hipertensiunea arterială este o afecţiune cu evoluţie îndelungată, fiind una din cele mai importante cauze de deces prematur în lume. Prevalenţa hipertensiunii la copii şi adolescenţi variază în limite mari, depinzând de mai mulţi factori. Adesea hipertensiunea se asociază cu diferite tipuri de aritmii. Deşi, aritmiile la copii şi adolescenţi au un caracter benign, este necesară diagnosticarea şi tratamentul lor precoce pentru prevenirea morţii subite la orice vârstă. În cadrul acestui studiu retrospectiv au fost incluşi 47 copii (14-17ani). Am analizat gradul hipertensiunii, ritmul circadian, prezenţa şi tipul aritmiilor la electrocardiograma standard şi la monitorizarea Holter. Analiza concomitentă a MATA şi EKG Holter a determinat că numărul episoadelor de aritmie depinde de tipul de profil diurn. În acelaşi timp, nu s-a determinat dependenţa nici a unui tip de aritmie de tipul profilului diurn.