Режимы работы параметрического регулятора мощности
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
746 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-22 20:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.214(478) (1)
Электротехника (945)
SM ISO690:2012
КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; ГОЛУБ, Ирина. Режимы работы параметрического регулятора мощности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 19-26. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Режимы работы параметрического регулятора мощности
CZU: 621.314.214(478)

Pag. 19-26

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

The IPC (Interphase Power Controller) technology is a developing direction in the domain of power systems interconnections. The practical application of these devices will improve the efficiency of power systems operation and prevent the spread of undesirable phenomena in electric networks. This may result in new regimes effects that require special consideration and analysis. The paper discusses some features of IPC operation at the installation of it on the input end of transmission line. The purpose was to study the characteristics of the transmission line, when on the transmitting end was mounted uncontrolled IPC with centered characteristics. Additional ways of using the phase shifting transformers (PST) to adjust the power characteristics of IPC are considered as well. In this case the PST acts as a reactive power compensator. Favorable conditions IPC operation can be obtained by applying an additional phase-shifting element mounted IPC for power at the receiving end. It is concluded that the installation phase-shifting device (beginning or end of the line) does not matter and it can be determined based on specific conditions. Results testify the possibility of full harmonization of IPC with the line in all practical cases.

Regulatorul parametric de putere transmisă (IPC, Interphase Power Controller) posedă caracteristici principiale diferite faţă de instalaţiile tradiţionale de transmitere a energiei electrice între nodurile reţelei de transport. Acest fapt, poate fi cauza apariţiei noilor efecte de regim, ce necesită o considerare şi o analiză specială. În lucrarea dată se analizează caracteristicile de transmitere a sistemului în cazul montării unui IPC nedirijat la capătul liniei. Sunt prezentate şi analizate caracteristicile, care indică relaţie de cauzalitate pentru unii indici de regim. S-a demonstrat, că condiţii favorabile de funcţionare a IPC pot fi obţinute în rezultatul utilizării unui element suplementare de reglare a fazei montat dup IPC la capătul liniei de transmisie. S-a determinat, că locul amplasării elementului de reglare a fazei (început sau capăt) nu are mare importanţă şi poate fi determinat reieşind din condiţiile concrete. Rezultatele obţinute confirmă, că racordarea totală a IPC cu linia este posibilă în orice situaţii practice.

Обладая качествами, которые принципиально отличают параметрический регулятор мощности (IPC, Interphase Power Controller) от традиционных технических средств передачи электрической энергии между узлами транспортной сети, устройство может быть причиной возникновения новых режимных эффектов, требующих специального рассмотрения и анализа. Целью работы являлось исследование характеристик передачи при установке на передающем конце неуправляемого IPC с центрированными характеристиками. Представлены и проанализированы зависимости, определяющие причинно-следственную связь между отдельными показателями режима. Установлено, что достаточно благоприятные условия работы IPC могут быть получены за счет применения дополнительного фазорегулирующего элемента, установленного за IPC на приемном конце электропередачи. Сделан вывод о том, что место установки фазорегулирующего устройства (начало или конец линии) принципиального значения не имеет и может быть определено, исходя из конкретных условий. Полученные результаты свидетельствуют о возможности полного согласования IPC с линией в любых практических ситуациях.

Cuvinte-cheie
источник неизменного тока, электропередача, сопряженные проводимости.,

Фазорегулирующий трансформатор

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Calinin, L.P.</dc:creator>
<dc:creator>Zaiţev, D.A.</dc:creator>
<dc:creator>Tîrşu, M.S.</dc:creator>
<dc:creator>Golub, I.V.</dc:creator>
<dc:date>2015-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>The IPC (Interphase Power Controller) technology is a developing direction in the domain of power systems interconnections. The practical application of these devices will improve the efficiency of power systems operation and prevent the spread of undesirable phenomena in electric networks. This may result in new regimes effects that require special consideration and analysis. The paper discusses some features of IPC operation at the installation of it on the input end of transmission line. The purpose was to study the characteristics of the transmission line, when on the transmitting end was mounted uncontrolled IPC with centered characteristics. Additional ways of using the phase shifting transformers (PST) to adjust the power characteristics of IPC are considered as well. In this case the PST acts as a reactive power compensator. Favorable conditions IPC operation can be obtained by applying an additional phase-shifting element mounted IPC for power at the receiving end. It is concluded that the installation phase-shifting device (beginning or end of the line) does not matter and it can be determined based on specific conditions. Results testify the possibility of full harmonization of IPC with the line in all practical cases. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Regulatorul parametric de putere transmisă (IPC, Interphase Power Controller) posedă caracteristici principiale diferite faţă de instalaţiile tradiţionale de transmitere a energiei electrice între nodurile reţelei de transport. Acest fapt, poate fi cauza apariţiei noilor efecte de regim, ce necesită o considerare şi o analiză specială. În lucrarea dată se analizează caracteristicile de transmitere a sistemului în cazul montării unui IPC nedirijat la capătul liniei. Sunt prezentate şi analizate caracteristicile, care indică relaţie de cauzalitate pentru unii indici de regim. S-a demonstrat, că condiţii favorabile de funcţionare a IPC pot fi obţinute în rezultatul utilizării unui element suplementare de reglare a fazei montat dup IPC la capătul liniei de transmisie. S-a determinat, că locul amplasării elementului de reglare a fazei (început sau capăt) nu are mare importanţă şi poate fi determinat reieşind din condiţiile concrete. Rezultatele obţinute confirmă, că racordarea totală a IPC cu linia este posibilă în orice situaţii practice. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Обладая качествами, которые принципиально отличают параметрический регулятор мощности (IPC, Interphase Power Controller) от традиционных технических средств передачи электрической энергии между узлами транспортной сети, устройство может быть причиной возникновения новых режимных эффектов, требующих специального рассмотрения и анализа. Целью работы являлось исследование характеристик передачи при установке на передающем конце неуправляемого IPC с центрированными характеристиками. Представлены и проанализированы зависимости, определяющие причинно-следственную связь между отдельными показателями режима. Установлено, что достаточно благоприятные условия работы IPC могут быть получены за счет применения дополнительного фазорегулирующего элемента, установленного за IPC на приемном конце электропередачи. Сделан вывод о том, что место установки фазорегулирующего устройства (начало или конец линии) принципиального значения не имеет и может быть определено, исходя из конкретных условий. Полученные результаты свидетельствуют о возможности полного согласования IPC с линией в любых практических ситуациях. </dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 27 (1) 19-26</dc:source>
<dc:subject>источник неизменного тока</dc:subject>
<dc:subject>электропередача</dc:subject>
<dc:subject>Фазорегулирующий трансформатор</dc:subject>
<dc:subject>сопряженные проводимости.</dc:subject>
<dc:title>Режимы работы параметрического регулятора мощности</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>