Revistele cu acces deschis în domeniul ştiinţelor ecologice şi mediului ambiant: analiza bibliometrică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
982 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-15 12:27
SM ISO690:2012
ZASAVITCHI, Lidia. Revistele cu acces deschis în domeniul ştiinţelor ecologice şi mediului ambiant: analiza bibliometrică. In: BiblioScientia, 2014, nr. 11-12, pp. 69-86. ISSN 1857-2278.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
BiblioScientia
Numărul 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278

Revistele cu acces deschis în domeniul ştiinţelor ecologice şi mediului ambiant: analiza bibliometrică

Pag. 69-86

Zasavitchi Lidia
 
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
 
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2015


Rezumat

Articolul prezintă studiul bibliometric al revistelor europene axate pe cercetări ecologice ale mediului ambiant şi înregistrate în bazele de date cu acces deschis DOAJ şi CiteFactor. Toate cele 68 de reviste au fost supuse analizei în funcţie de conţinut, ţara de origine, editor, limbă, taxă de publicare. Pentru evaluarea prestigiului ştiinţific al revistelor au fost identificaţi trei indicatori bibliometrici: Impact Factor, SCImago Journal Rank şi Article Influence Score.

This article presents a bibliometric study of European journals focused on ecological and environmental research, registered in the open access databases DOAJ and CiteFactor. A total of 68 journals were analyzed based on content, country of origin, publisher, language, publication fees of a published journal. Three bibliometric indicators were identified to assess the scientific prestige of journals: Impact Factor, SCImago Journal Rank and Article Influence Score.

Cuvinte-cheie
reviste cu acces deschis, DOAJ, CiteFactor, ştiinţe ecologice şi mediului ambiant,

indicatori bibliometrici