Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
986 50
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-08 19:51
SM ISO690:2012
VASILACHE, Violeta, CREŢU, Monica-Anca, SANDU, Ion. Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie. In: Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică, 2014, nr. 2(11), pp. 60-69. ISSN 1857-3843.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Numărul 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843

Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie

Pag. 60-69

Vasilache Violeta1, Creţu Monica-Anca2, Sandu Ion2
 
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2015


Rezumat

The article presents methodological considerations, applied in the study of chemistry by the students of the first year. The theoretical part describes modern methods of teaching. The practical part examines three real cases which arouse the interest of the students.

Cuvinte-cheie
chimie, gaze, nicotină,

studiu de caz,

poluare cu plumb

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-34097</doi_batch_id>
<timestamp>1713123809</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică</full_title>
<issn media_type='print'>18573843</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>2(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Consideraţii asupra metodei studiului de caz
utilizată în lecţiile de chimie</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Violeta</given_name>
<surname>Vasilache</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Monica-Anca</given_name>
<surname>Creţu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Sandu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>60</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>