The promptness as a legal cosmopolitism
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-04 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12 (225)
Виды и формы права. Направления в теории права (551)
SM ISO690:2012
MLADENOV, Mladen. The promptness as a legal cosmopolitism. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 3(34), pp. 123-126. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461

The promptness as a legal cosmopolitism

CZU: 340.12
Pag. 123-126

Mladenov Mladen
 
Universitatea din Sofia
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2014


Rezumat

There are some points of intersection between different legal systems and in a figurative sense it is possible to speak about legal cosmopolitism. Certainly one of visible manifestation of it is the principle of promptness, which is known also with the terms in time, reasonable time, promptly, observing of time limits, in shortest time, exigible periods of time, and so on. That is why both in the ancient and the modern times in each legal order there is a requirement to the public authorities to observe in their activities the principle of promptness, as a guaranty for the rights of citizens and legal persons.

Există unele puncte de intersecţie între diverse sisteme juridice şi, într-un sens fi gurativ, se poate vorbi despre cosmopolitism juridic. Cu siguranţă, una din manifestările sale vizibile este principiul promptitudinii, care este cunoscut, de asemenea, prin termeni ca: în timp, interval de timp rezonabil, fără întârziere, respectarea termenelor, în cel mai scurt timp, perioade exigibile de timp şi altele. De aceea, atât în perioadele antice, cât și în cele moderne, în orice regim juridic există o cerinţă față de autorităţile publice să respecte principiul promptitudinii în activitatea lor, ca o garanție pentru drepturile cetăţenilor şi persoanelor juridice.

Cuvinte-cheie
Legal cosmopolitism, principle of promptness, in time, promptly,

reasonable time